k.ú.: 789704 - Závišín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 539431 - Zádub-Závišín NUTS5 CZ0411539431
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4105 - Mariánské Lázně
Pověřený obecní úřad 41051 - Mariánské Lázně

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 61 342189
zahrada 41 23316
travní p. 92 825107
lesní poz 25 336375
vodní pl. nádrž umělá 6 8598
vodní pl. rybník 1 4466
vodní pl. tok přirozený 11 5629
vodní pl. zamokřená pl. 5 371124
zast. pl. společný dvůr 4 1420
zast. pl. zbořeniště 1 366
zast. pl. 62 29218
ostat.pl. jiná plocha 43 146919
ostat.pl. neplodná půda 7 78112
ostat.pl. ostat.komunikace 24 52281
ostat.pl. silnice 2 25926
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 11814
Celkem KN 386 2262860
Par. KMD 386 2262860
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 7
č.p. rod.dům 36
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 62
LV 91
spoluvlastník 103

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.06.2015
S-SK GS 1:2880 1839 29.06.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 05.06.2020 18:08

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.