k.ú.: 789704 - Závišín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 539431 - Zádub-Závišín NUTS5 CZ0411539431
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4105 - Mariánské Lázně
Pověřený obecní úřad 41051 - Mariánské Lázně

Statistické údaje (stav ke dni: 13.10.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 42 342189
zahrada 41 23316
travní p. 91 825107
lesní poz 25 336375
vodní pl. nádrž umělá 6 8598
vodní pl. rybník 1 4466
vodní pl. tok přirozený 11 5629
vodní pl. zamokřená pl. 5 371124
zast. pl. společný dvůr 4 1420
zast. pl. zbořeniště 1 366
zast. pl. 62 29218
ostat.pl. jiná plocha 43 146919
ostat.pl. neplodná půda 7 78112
ostat.pl. ostat.komunikace 24 52281
ostat.pl. silnice 2 25926
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 11814
Celkem KN 366 2262860
Par. KMD 366 2262860
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 7
č.p. rod.dům 36
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 62
LV 90
spoluvlastník 102

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.06.2015
S-SK GS 1:2880 1839 29.06.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 19.10.2019 10:06

Aktuality

17.10.2019
Dne 25. října 2019 nebudou z důvodu nezbytné provozní odstávky informačních systémů poskytovány údaje katastru nemovitostí, a to na žádném katastrálním pracovišti ani pobočce CzechPOINT.
Za případné komplikace spojené s tímto mimořádným omezením provozu se omlouváme a děkujeme za pochopení.

15.10.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (10/2019) je k dispozici ke stažení.

10.10.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodik/metodička bezpečnosti.