k.ú.: 789682 - Milhostov u Mariánských Lázní - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 539431 - Zádub-Závišín NUTS5 CZ0411539431
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4105 - Mariánské Lázně
Pověřený obecní úřad 41051 - Mariánské Lázně

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1 4970
zahrada 31 17547
travní p. 121 1707575
lesní poz 25 270223
vodní pl. nádrž umělá 2 3621
vodní pl. tok přirozený 18 7935
vodní pl. tok umělý 1 539
zast. pl. zbořeniště 2 840
zast. pl. 35 7413
ostat.pl. dráha 1 52787
ostat.pl. jiná plocha 87 81438
ostat.pl. neplodná půda 7 4394
ostat.pl. ostat.komunikace 49 39800
ostat.pl. silnice 3 16182
Celkem KN 383 2215264
Par. KMD 383 2215264
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. rod.dům 11
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.used 2
č.e. rod.rekr 14
bez čp/če garáž 1
bez čp/če rod.rekr 4
Celkem BUD 35
LV 66
spoluvlastník 87

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 04.07.2014
S-SK GS 1:2880 1839 04.07.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 30.09.2020 05:40

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička