k.ú.: 789674 - Zadražany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570478 - Nepolisy NUTS5 CZ0521570478
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5212 - Nový Bydžov
Pověřený obecní úřad 52121 - Nový Bydžov

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 141 1327147
zahrada 87 70636
ovoc. sad 10 14185
travní p. 107 141340
lesní poz 13 414012
vodní pl. nádrž přírodní 1 1084
vodní pl. nádrž umělá 2 471
vodní pl. rybník 1 22363
zast. pl. společný dvůr 2 1717
zast. pl. zbořeniště 1 504
zast. pl. 93 50480
ostat.pl. dráha 1 6679
ostat.pl. jiná plocha 7 1863
ostat.pl. manipulační pl. 11 16880
ostat.pl. ostat.komunikace 57 78629
ostat.pl. pohřeb. 1 690
ostat.pl. silnice 5 18125
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 649
ostat.pl. zeleň 6 16544
Celkem KN 547 2183998
Par. DKM 130 1374501
Par. KMD 417 809497
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 53
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 10
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 87
LV 132
spoluvlastník 193

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.09.2012
S-SK GS 1:2880 1841 25.09.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 22.09.2020 16:30

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička