k.ú.: 789674 - Zadražany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570478 - Nepolisy NUTS5 CZ0521570478
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5212 - Nový Bydžov
Pověřený obecní úřad 52121 - Nový Bydžov

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 252 1388654
zahrada 86 70807
ovoc. sad 18 24425
travní p. 100 118023
lesní poz 13 414012
vodní pl. nádrž přírodní 1 1084
vodní pl. nádrž umělá 2 471
vodní pl. tok umělý 6 1372
zast. pl. společný dvůr 2 1717
zast. pl. zbořeniště 1 504
zast. pl. 92 50309
ostat.pl. dráha 1 6679
ostat.pl. jiná plocha 9 5415
ostat.pl. manipulační pl. 11 16209
ostat.pl. neplodná půda 1 1706
ostat.pl. ostat.komunikace 88 65393
ostat.pl. pohřeb. 1 690
ostat.pl. silnice 5 16781
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 649
ostat.pl. zeleň 3 474
Celkem KN 693 2185374
Par. KMD 693 2185374
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 53
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 10
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 86
LV 129
spoluvlastník 187

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.09.2012
S-SK GS 1:2880 1841 25.09.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 21.07.2019 17:24

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.