k.ú.: 789607 - Zadní Zhořec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Velké Meziříčí email: kp.velmezirici@cuzk.cz
Třebíčská 70/1540, 59401 Velké Meziříčí telefon: 566502811 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 597121 - Zadní Zhořec NUTS5 CZ0635597121
Pracoviště 746 - Velké Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 6114 - Velké Meziříčí
Pověřený obecní úřad 61142 - Velké Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 379 1504776
zahrada 56 44819
travní p. 353 819150
lesní poz 138 1466157
vodní pl. nádrž umělá 2 591
vodní pl. rybník 4 76856
vodní pl. tok umělý 18 3742
vodní pl. zamokřená pl. 1 1681
zast. pl. zbořeniště 5 636
zast. pl. 86 38818
ostat.pl. jiná plocha 16 8142
ostat.pl. manipulační pl. 30 18010
ostat.pl. neplodná půda 110 67644
ostat.pl. ostat.komunikace 95 70434
ostat.pl. silnice 2 18908
Celkem KN 1295 4140364
Par. KMD 1295 4140364
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 45
č.p. zem.used 5
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 85
LV 114
spoluvlastník 172

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.12.2009
S-SK ŠS 1:2880 1835 14.12.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Velké Meziříčí.

vypočteno: 04.06.2020 00:36

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.