k.ú.: 789585 - Zadní Chodov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tachov email: kp.tachov@cuzk.cz
Zámecká 1551, 34711 Tachov telefon: 374616661 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3410 - Tachov NUTS4 CZ0327
Obec 541362 - Zadní Chodov NUTS5 CZ0327541362
Pracoviště 410 - Tachov

Obec s rozšířenou působností 3215 - Tachov
Pověřený obecní úřad 32152 - Planá

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 52 4152302
zahrada 106 65415
travní p. 118 1448636
lesní poz 67 4551073
vodní pl. nádrž umělá 11 22251
vodní pl. rybník 2 168174
vodní pl. tok přirozený 3 6258
vodní pl. tok umělý 14 37928
zast. pl. společný dvůr 1 16
zast. pl. zbořeniště 4 1480
zast. pl. 142 79371
ostat.pl. jiná plocha 132 763287
ostat.pl. manipulační pl. 8 17212
ostat.pl. neplodná půda 20 92409
ostat.pl. ostat.komunikace 83 166563
ostat.pl. pohřeb. 1 3566
ostat.pl. silnice 12 67991
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 9658
ostat.pl. zeleň 12 183240
Celkem KN 791 11836830
Par. DKM 285 6529410
Par. KMD 506 5307420
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 70
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb. 9
bez čp/če prům.obj 13
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 10
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 3
Celkem BUD 135
LV 110
spoluvlastník 136

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 14.05.2019
KMD 1:1000 24.08.2017
S-SK GS 1:2880 1838 13.05.2019


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tachov.

vypočteno: 18.09.2020 09:44

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.