k.ú.: 789551 - Zadní Arnoštov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 578193 - Jevíčko NUTS5 CZ0533578193
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5308 - Moravská Třebová
Pověřený obecní úřad 53081 - Jevíčko

Statistické údaje (stav ke dni: 01.10.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 40 3005194
zahrada 169 114542
ovoc. sad 6 266135
travní p. 86 1054898
lesní poz 185 5031537
vodní pl. nádrž umělá 1 38678
vodní pl. tok přirozený 3 824
vodní pl. tok umělý 8 25189
zast. pl. společný dvůr 3 466
zast. pl. zbořeniště 8 2555
zast. pl. 96 38368
ostat.pl. jiná plocha 26 41530
ostat.pl. manipulační pl. 17 35241
ostat.pl. neplodná půda 14 14633
ostat.pl. ostat.komunikace 88 229429
ostat.pl. silnice 8 37489
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 2880
ostat.pl. zeleň 13 93649
Celkem KN 774 10033237
Par. DKM 338 5840060
Par. KMD 436 4193177
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 36
č.p. rod.dům 29
č.p. rod.rekr 3
č.p. ubyt.zař 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če zem.stav 11
Celkem BUD 92
LV 90
spoluvlastník 106

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 13.09.2010
DKM-KPÚ 22.04.2009 1:1000 15.05.2009 *)
S-SK ŠS 1:2880 1835 13.09.2010


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 01.10.2020 07:49

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička