k.ú.: 789429 - Zábřeh na Moravě - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 541354 - Zábřeh NUTS5 CZ0715541354
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7113 - Zábřeh
Pověřený obecní úřad 71131 - Zábřeh

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 5 3339
orná půda 2468 10201731
zahrada skleník-pařeniš. 4 956
zahrada 2010 1061379
ovoc. sad 1 5482
travní p. 761 1501048
lesní poz 372 2369650
vodní pl. nádrž přírodní 3 456
vodní pl. nádrž umělá 10 38094
vodní pl. rybník 4 78212
vodní pl. tok přirozený 524 278924
vodní pl. tok umělý 2 878
vodní pl. zamokřená pl. 1 748
zast. pl. společný dvůr 33 6990
zast. pl. zbořeniště 21 6874
zast. pl. 4203 1053106
ostat.pl. dobývací prost. 6 47999
ostat.pl. dráha 32 250464
ostat.pl. jiná plocha 783 442233
ostat.pl. manipulační pl. 410 578376
ostat.pl. neplodná půda 466 345854
ostat.pl. ost.dopravní pl. 7 9135
ostat.pl. ostat.komunikace 1242 916643
ostat.pl. pohřeb. 4 26287
ostat.pl. silnice 256 444973
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 45 199323
ostat.pl. zeleň 219 306239
Celkem KN 13892 20175393
Par. DKM 13892 20175393
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 11
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 168
č.p. doprava 8
č.p. garáž 3
č.p. jiná st. 64
č.p. obchod 5
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 105
č.p. rod.dům 1852
č.p. tech.vyb 6
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 12
č.p. výroba 70
č.p. zem.stav 5
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 27
č.e. rod.rekr 124
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 7
bez čp/če doprava 6
bez čp/če garáž 1040
bez čp/če jiná st. 222
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 62
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 80
bez čp/če víceúčel 5
bez čp/če výroba 175
bez čp/če zem.stav 55
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 12
vod.dílo hráz př. 2
vod.dílo jez 1
s roz.jed 2
Celkem BUD 4146
byt.z. byt 2718
byt.z. dílna 3
byt.z. garáž 15
byt.z. j.nebyt 27
byt.z. rozest. 1
obč.z. byt 157
obč.z. j.nebyt 4
obč.z. rozest. 79
Celkem JED 3004
LV 5994
spoluvlastník 10561

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.11.2007
THM-G 1:1000 01.03.1971 29.11.2007 1:1000 1:2000
S-SK ŠS 1:2880 1882 01.03.1971


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 22.05.2019 13:18

Aktuality

22.05.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.