k.ú.: 789429 - Zábřeh na Moravě - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 541354 - Zábřeh NUTS5 CZ0715541354
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7113 - Zábřeh
Pověřený obecní úřad 71131 - Zábřeh

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 5 3339
orná půda 2470 10201286
zahrada skleník-pařeniš. 4 956
zahrada 2010 1061323
ovoc. sad 1 5482
travní p. 761 1500745
lesní poz 372 2369650
vodní pl. nádrž přírodní 3 456
vodní pl. nádrž umělá 10 38094
vodní pl. rybník 4 78212
vodní pl. tok přirozený 524 278924
vodní pl. tok umělý 2 878
vodní pl. zamokřená pl. 1 748
zast. pl. společný dvůr 33 6990
zast. pl. zbořeniště 21 6874
zast. pl. 4209 1054027
ostat.pl. dobývací prost. 6 47999
ostat.pl. dráha 37 250464
ostat.pl. jiná plocha 789 442351
ostat.pl. manipulační pl. 413 578403
ostat.pl. neplodná půda 468 345854
ostat.pl. ost.dopravní pl. 7 9135
ostat.pl. ostat.komunikace 1243 916452
ostat.pl. pohřeb. 4 26287
ostat.pl. silnice 256 444973
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 45 199323
ostat.pl. zeleň 218 306166
Celkem KN 13916 20175391
Par. DKM 13916 20175391
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 11
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 172
č.p. doprava 8
č.p. garáž 3
č.p. jiná st. 64
č.p. obchod 5
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 105
č.p. rod.dům 1854
č.p. tech.vyb 6
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 12
č.p. výroba 70
č.p. zem.stav 5
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 27
č.e. rod.rekr 123
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 7
bez čp/če doprava 6
bez čp/če garáž 1039
bez čp/če jiná st. 224
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 62
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 80
bez čp/če víceúčel 5
bez čp/če výroba 175
bez čp/če zem.stav 55
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 12
vod.dílo hráz př. 2
vod.dílo jez 1
s roz.jed 1
Celkem BUD 4150
byt.z. byt 2718
byt.z. dílna 3
byt.z. garáž 15
byt.z. j.nebyt 27
byt.z. rozest. 1
obč.z. byt 235
obč.z. j.nebyt 5
obč.z. rozest. 5
Celkem JED 3009
LV 6000
spoluvlastník 10565

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.11.2007
THM-G 1:1000 01.03.1971 29.11.2007 1:1000 1:2000
S-SK ŠS 1:2880 1882 01.03.1971


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 20.08.2019 22:49

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.