k.ú.: 789330 - Kobylnice nad Doubravou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 531405 - Kobylnice NUTS5 CZ0205531405
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21121 - Kutná Hora

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 430 1907676
zahrada 72 43640
ovoc. sad 5 12789
travní p. 26 41986
lesní poz 25 115324
vodní pl. nádrž přírodní 1 2564
vodní pl. nádrž umělá 1 757
vodní pl. tok přirozený 5 24833
vodní pl. tok umělý 65 23732
zast. pl. společný dvůr 2 428
zast. pl. zbořeniště 1 131
zast. pl. 95 54224
ostat.pl. jiná plocha 21 13852
ostat.pl. manipulační pl. 28 30502
ostat.pl. neplodná půda 18 6920
ostat.pl. ostat.komunikace 54 49955
ostat.pl. silnice 17 28317
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 3633
ostat.pl. zeleň 3 5173
Celkem KN 871 2366436
Par. KMD 871 2366436
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 53
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 3
č.p. rod.dům 12
č.p. rod.rekr 2
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 90
byt.z. byt 5
Celkem JED 5
LV 155
spoluvlastník 210

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.10.2011
S-SK GS 1:2880 1839 31.10.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 21.08.2019 01:08

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.