k.ú.: 789241 - Záborná - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jihlava email: kp.jihlava@cuzk.cz
Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava telefon: 567109111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3707 - Jihlava NUTS4 CZ0632
Obec 588202 - Záborná NUTS5 CZ0632588202
Pracoviště 707 - Jihlava

Obec s rozšířenou působností 6105 - Jihlava
Pověřený obecní úřad 61052 - Polná

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 157 4237227
zahrada 145 70284
travní p. 116 591242
lesní poz les s budovou 1 52
lesní poz 87 1093880
vodní pl. nádrž umělá 2 1552
vodní pl. rybník 18 47498
vodní pl. tok přirozený 4 7324
vodní pl. tok umělý 11 12099
vodní pl. zamokřená pl. 13 33805
zast. pl. 146 59507
ostat.pl. jiná plocha 86 80290
ostat.pl. manipulační pl. 19 30521
ostat.pl. neplodná půda 10 3278
ostat.pl. ostat.komunikace 88 117976
ostat.pl. silnice 18 59654
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 988
ostat.pl. zeleň 5 2361
Celkem KN 927 6449538
Par. DKM 401 6077606
Par. KMD 526 371932
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 42
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 43
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 23
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 19
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 141
byt.z. byt 6
byt.z. j.nebyt 3
Celkem JED 9
LV 156
spoluvlastník 196

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 26.07.2019
KMD 1:1000 30.11.2017
KM-D 1:2000 08.08.2000 30.11.2017
S-SK GS 1:2880 1838 08.08.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jihlava.

vypočteno: 26.09.2020 01:55

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička