k.ú.: 789178 - Záblatí u Prachatic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prachatice email: kp.prachatice@cuzk.cz
Za Baštou 232, 38311 Prachatice telefon: 388302331 fax:388302333

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3306 - Prachatice NUTS4 CZ0315
Obec 550680 - Záblatí NUTS5 CZ0315550680
Pracoviště 306 - Prachatice

Obec s rozšířenou působností 3109 - Prachatice
Pověřený obecní úřad 31092 - Prachatice

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 5 122157
zahrada 72 34378
travní p. 117 1170025
lesní poz 20 673346
vodní pl. nádrž umělá 2 919
vodní pl. rybník 1 78
vodní pl. tok přirozený 4 20910
vodní pl. tok umělý 35 42191
zast. pl. společný dvůr 1 92
zast. pl. zbořeniště 2 838
zast. pl. 106 26219
ostat.pl. jiná plocha 49 61260
ostat.pl. manipulační pl. 6 20711
ostat.pl. neplodná půda 65 176965
ostat.pl. ostat.komunikace 34 99646
ostat.pl. pohřeb. 1 2134
ostat.pl. silnice 3 30905
Celkem KN 523 2482774
Par. DKM 523 2482774
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 56
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 7
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 3
č.p. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 105
byt.z. byt 13
obč.z. byt 9
Celkem JED 22
LV 132
spoluvlastník 175

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 13.09.2013
S-SK GS 1:2880 1837 13.09.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prachatice.

vypočteno: 19.09.2020 04:52

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.