k.ú.: 789143 - Křišťanovice u Záblatí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prachatice email: kp.prachatice@cuzk.cz
Za Baštou 232, 38311 Prachatice telefon: 388302331 fax:388302333

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3306 - Prachatice NUTS4 CZ0315
Obec 550680 - Záblatí NUTS5 CZ0315550680
Pracoviště 306 - Prachatice

Obec s rozšířenou působností 3109 - Prachatice
Pověřený obecní úřad 31092 - Prachatice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1 309
zahrada 17 6436
travní p. 60 774907
lesní poz 51 1203457
vodní pl. nádrž přírodní 2 3629
vodní pl. rybník 1 148235
vodní pl. tok přirozený 3 36076
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 2
vodní pl. zamokřená pl. 10 163938
zast. pl. zbořeniště 2 202
zast. pl. 39 4711
ostat.pl. jiná plocha 53 22926
ostat.pl. manipulační pl. 3 878
ostat.pl. neplodná půda 130 201208
ostat.pl. ostat.komunikace 20 53736
ostat.pl. silnice 6 9915
Celkem KN 399 2630565
Par. DKM 399 2630565
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 5
č.p. rod.rekr 3
č.e. rod.rekr 25
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 40
LV 81
spoluvlastník 117

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 30.06.2016
KMD 1:1000 30.05.2011 30.06.2016
S-SK GS 1:2880 1837 30.05.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prachatice.

vypočteno: 26.09.2020 01:29

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička