k.ú.: 789054 - Zábeštní Lhota - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Přerov email: kp.prerov@cuzk.cz
Husova 2/2846, 75163 Přerov telefon: 581706911 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 547514 - Zábeštní Lhota NUTS5 CZ0714547514
Pracoviště 808 - Přerov

Obec s rozšířenou působností 7109 - Přerov
Pověřený obecní úřad 71092 - Přerov

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 115 766636
zahrada 125 90840
ovoc. sad 6 46179
travní p. 93 193755
lesní poz 71 218325
vodní pl. tok přirozený 4 16038
zast. pl. společný dvůr 1 379
zast. pl. zbořeniště 9 2790
zast. pl. 127 30585
ostat.pl. jiná plocha 23 8299
ostat.pl. manipulační pl. 5 11877
ostat.pl. neplodná půda 1 2162
ostat.pl. ostat.komunikace 48 57225
ostat.pl. silnice 1 21960
Celkem KN 629 1467050
Par. DKM 629 1467050
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 23
č.p. rod.dům 54
č.p. víceúčel 1
č.e. jiná st. 6
č.e. rod.rekr 24
č.e. výroba 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če zem.stav 12
Celkem BUD 127
LV 170
spoluvlastník 213

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 26.11.2003 intravilán měřeno, extravilán přepracován
Ost. 1:2000 17.10.1942 26.11.2003 extravilán, agrární operace v S-JTSK
S-SK ŠS 1:2880 1830 26.11.2003


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Přerov.

vypočteno: 21.07.2019 17:27

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.