k.ú.: 789038 - Vyžice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 547841 - Vyžice NUTS5 CZ0531547841
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53041 - Heřmanův Městec

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 299 1653258
zahrada 129 87891
ovoc. sad 3 6339
travní p. 184 665850
lesní poz 54 770132
vodní pl. nádrž umělá 2 5354
vodní pl. rybník 1 3313
vodní pl. zamokřená pl. 2 2214
zast. pl. společný dvůr 1 6
zast. pl. zbořeniště 2 1337
zast. pl. 147 48503
ostat.pl. jiná plocha 37 14460
ostat.pl. manipulační pl. 16 25750
ostat.pl. neplodná půda 80 29509
ostat.pl. ostat.komunikace 66 48797
ostat.pl. silnice 7 49788
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2701
Celkem KN 1031 3415202
Par. KMD 1031 3415202
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 19
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 79
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 1
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 141
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 241
spoluvlastník 364

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.06.2009
S-SK GS 1:2880 1839 25.06.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 02.06.2020 15:30

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.