k.ú.: 789038 - Vyžice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 547841 - Vyžice NUTS5 CZ0531547841
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53041 - Heřmanův Městec

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 339 1652440
zahrada 137 87999
ovoc. sad 3 6339
travní p. 209 665942
lesní poz 57 770132
vodní pl. nádrž umělá 2 5354
vodní pl. rybník 1 3313
vodní pl. zamokřená pl. 2 2214
zast. pl. společný dvůr 2 7
zast. pl. zbořeniště 2 1337
zast. pl. 145 48394
ostat.pl. jiná plocha 37 14460
ostat.pl. manipulační pl. 20 25781
ostat.pl. neplodná půda 80 29509
ostat.pl. ostat.komunikace 64 48797
ostat.pl. silnice 8 49788
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2701
Celkem KN 1109 3414507
Par. KMD 1109 3414507
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 19
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 79
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 1
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 139
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 220
spoluvlastník 339

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.06.2009
S-SK GS 1:2880 1839 25.06.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 16.07.2019 22:47

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.