k.ú.: 788937 - Výšovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prostějov email: kp.prostejov@cuzk.cz
Komenského 14/82, 79601 Prostějov telefon: 582302511 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3709 - Prostějov NUTS4 CZ0713
Obec 590215 - Výšovice NUTS5 CZ0713590215
Pracoviště 709 - Prostějov

Obec s rozšířenou působností 7108 - Prostějov
Pověřený obecní úřad 71082 - Prostějov

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 583 5275350
zahrada 210 137961
ovoc. sad 9 18008
travní p. 14 9860
lesní poz 1 7565
vodní pl. nádrž umělá 1 3118
vodní pl. tok přirozený 10 41352
vodní pl. tok umělý 2 2958
zast. pl. zbořeniště 15 2353
zast. pl. 269 108892
ostat.pl. jiná plocha 16 9677
ostat.pl. manipulační pl. 44 62483
ostat.pl. neplodná půda 2 1322
ostat.pl. ostat.komunikace 117 119509
ostat.pl. pohřeb. 1 1742
ostat.pl. silnice 18 95788
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 9703
ostat.pl. zeleň 11 21149
Celkem KN 1325 5928790
Par. DKM 1 29
Par. KMD 1324 5928761
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 168
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 4
bez čp/če garáž 24
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 36
Celkem BUD 257
byt.z. byt 10
Celkem JED 10
LV 410
spoluvlastník 692

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.02.2011
S-SK ŠD 1:2500 1937 08.02.2011
S-SK ŠS 1:2880 1833 31.12.1937 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prostějov.

vypočteno: 19.09.2020 05:37

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.