k.ú.: 788856 - Vyškovec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherský Brod email: kp.uhbrod@cuzk.cz
Svat. Čecha 1365, 68801 Uherský Brod telefon: 572610450 fax:572610456

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592838 - Vyškovec NUTS5 CZ0722592838
Pracoviště 742 - Uherský Brod

Obec s rozšířenou působností 7208 - Uherský Brod
Pověřený obecní úřad 72082 - Uherský Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 08.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 201 687471
zahrada 53 72868
ovoc. sad 7 39068
travní p. 807 3632278
lesní poz 119 5588561
vodní pl. tok přirozený 18 16235
vodní pl. zamokřená pl. 5 3116
zast. pl. zbořeniště 26 6038
zast. pl. 215 63621
ostat.pl. jiná plocha 370 796502
ostat.pl. neplodná půda 28 24045
ostat.pl. ostat.komunikace 213 207117
ostat.pl. silnice 1 37571
Celkem KN 2063 11174491
Par. KMD 2063 11174491
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 136
č.p. rod.rekr 9
č.e. jiná st. 3
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 14
č.e. zem.stav 1
č.e. zem.used 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 26
Celkem BUD 211
LV 287
spoluvlastník 454

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.04.2016
S-SK ŠS 1:2880 1824 29.04.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherský Brod.

vypočteno: 14.07.2020 05:08

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.