k.ú.: 788856 - Vyškovec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherský Brod email: kp.uhbrod@cuzk.cz
Svat. Čecha 1365, 68801 Uherský Brod telefon: 572610450 fax:572610456

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592838 - Vyškovec NUTS5 CZ0722592838
Pracoviště 742 - Uherský Brod

Obec s rozšířenou působností 7208 - Uherský Brod
Pověřený obecní úřad 72082 - Uherský Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 01.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 201 687574
zahrada 51 72868
ovoc. sad 7 39068
travní p. 797 3634665
lesní poz 119 5588607
vodní pl. tok přirozený 18 16235
vodní pl. zamokřená pl. 5 3116
zast. pl. zbořeniště 26 6038
zast. pl. 214 63562
ostat.pl. jiná plocha 362 795854
ostat.pl. neplodná půda 28 24045
ostat.pl. ostat.komunikace 205 205288
ostat.pl. silnice 1 37571
Celkem KN 2034 11174491
Par. KMD 2034 11174491
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 136
č.p. rod.rekr 9
č.e. jiná st. 3
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 13
č.e. zem.stav 1
č.e. zem.used 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 25
Celkem BUD 210
LV 287
spoluvlastník 456

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.04.2016
S-SK ŠS 1:2880 1824 29.04.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherský Brod.

vypočteno: 06.12.2019 08:42

Aktuality

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.


26.11.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.