k.ú.: 788503 - Vyšehořovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha-východ email: kp.pvychod@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18212 Praha telefon: 284041111 fax:284043607

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3209 - Praha-východ NUTS4 CZ0209
Obec 539040 - Vyšehořovice NUTS5 CZ0209539040
Pracoviště 209 - Praha-východ

Obec s rozšířenou působností 2103 - Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Pověřený obecní úřad 21032 - Čelákovice

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 13 3515
orná půda 419 3376847
zahrada 242 152216
travní p. 86 177353
lesní poz 66 269443
vodní pl. nádrž umělá 1 233
vodní pl. tok přirozený 83 40543
vodní pl. zamokřená pl. 17 28039
zast. pl. společný dvůr 6 527
zast. pl. zbořeniště 2 838
zast. pl. 314 109999
ostat.pl. jiná plocha 37 19921
ostat.pl. manipulační pl. 18 34095
ostat.pl. neplodná půda 89 175076
ostat.pl. ostat.komunikace 42 63404
ostat.pl. pohřeb. 2 1962
ostat.pl. silnice 11 57683
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 10251
ostat.pl. zeleň 56 82533
Celkem KN 1505 4604478
Par. DKM 2 1347
Par. KMD 1503 4603131
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 75
č.p. byt.dům 6
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 106
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 24
bez čp/če jiná st. 47
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 16
bez čp/če zem.stav 18
Celkem BUD 304
byt.z. byt 19
byt.z. garáž 13
obč.z. byt 4
Celkem JED 36
LV 401
spoluvlastník 675

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.05.2009
S-SK GS 1:2880 1841 18.05.2009 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha-východ.

vypočteno: 22.09.2020 16:08

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička