k.ú.: 788481 - Vyšehoří - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 570095 - Vyšehoří NUTS5 CZ0715570095
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7113 - Zábřeh
Pověřený obecní úřad 71131 - Zábřeh

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 244 723771
zahrada 127 91222
ovoc. sad 1 7481
travní p. 303 1108556
lesní poz 160 1260551
vodní pl. tok přirozený 11 17356
vodní pl. tok umělý 26 4898
zast. pl. společný dvůr 6 815
zast. pl. zbořeniště 4 511
zast. pl. 117 28350
ostat.pl. jiná plocha 29 48171
ostat.pl. manipulační pl. 4 3571
ostat.pl. neplodná půda 141 88637
ostat.pl. ostat.komunikace 68 37144
ostat.pl. pohřeb. 1 1063
ostat.pl. silnice 14 47895
Celkem KN 1256 3469992
Par. KMD 1256 3469992
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 80
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb. 6
bez čp/če zem.stav 11
Celkem BUD 113
LV 188
spoluvlastník 256

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.02.2015
S-SK ŠS 1:2880 1835 24.02.2015 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 24.05.2019 16:02

Aktuality

22.05.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.