k.ú.: 788457 - Vysoký Újezd nad Dědinou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 548677 - Vysoký Újezd NUTS5 CZ0521548677
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52055 - Třebechovice pod Orebem

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 98 968489
zahrada 67 60851
ovoc. sad 1 2687
travní p. 79 195799
lesní poz 57 758105
vodní pl. nádrž umělá 4 9174
vodní pl. tok přirozený 18 6901
vodní pl. zamokřená pl. 1 479
zast. pl. společný dvůr 1 625
zast. pl. zbořeniště 2 160
zast. pl. 53 24208
ostat.pl. jiná plocha 23 7876
ostat.pl. manipulační pl. 5 9045
ostat.pl. neplodná půda 8 5681
ostat.pl. ostat.komunikace 60 45210
ostat.pl. pohřeb. 2 2348
ostat.pl. silnice 3 22494
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2912
Celkem KN 483 2123044
Par. KMD 483 2123044
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 29
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 9
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 2
Celkem BUD 50
LV 99
spoluvlastník 132

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.12.2009
KMD 1:1000 11.12.2009
S-SK GS 1:2880 1840 11.12.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 05.06.2020 01:57

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.