k.ú.: 788457 - Vysoký Újezd nad Dědinou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 548677 - Vysoký Újezd NUTS5 CZ0521548677
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52055 - Třebechovice pod Orebem

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 98 968489
zahrada 67 60741
ovoc. sad 1 2687
travní p. 77 195799
lesní poz 56 757306
vodní pl. nádrž umělá 4 9174
vodní pl. tok přirozený 18 6901
vodní pl. zamokřená pl. 1 479
zast. pl. společný dvůr 1 625
zast. pl. zbořeniště 2 160
zast. pl. 53 24393
ostat.pl. jiná plocha 22 7801
ostat.pl. manipulační pl. 5 9045
ostat.pl. neplodná půda 8 5681
ostat.pl. ostat.komunikace 61 46009
ostat.pl. pohřeb. 2 2348
ostat.pl. silnice 3 22494
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2912
Celkem KN 480 2123044
Par. KMD 480 2123044
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 29
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 8
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 3
Celkem BUD 50
LV 99
spoluvlastník 132

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.12.2009
KMD 1:1000 11.12.2009
S-SK GS 1:2880 1840 11.12.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 16.07.2019 12:40

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.