k.ú.: 788449 - Vysoký Újezd u Berouna - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Beroun email: kp.beroun@cuzk.cz
Politických vězňů 16/198, 26601 Beroun telefon: 311625147 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3202 - Beroun NUTS4 CZ0202
Obec 531961 - Vysoký Újezd NUTS5 CZ0202531961
Pracoviště 202 - Beroun

Obec s rozšířenou působností 2102 - Beroun
Pověřený obecní úřad 21021 - Beroun

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 744 1255294
zahrada 347 256680
ovoc. sad 4 11573
travní p. mez, stráň 3 4309
travní p. 13 51447
lesní poz 27 895157
vodní pl. nádrž umělá 13 52351
vodní pl. tok umělý 22 2866
vodní pl. zamokřená pl. 3 3390
zast. pl. společný dvůr 1 41
zast. pl. zbořeniště 13 5375
zast. pl. 416 98042
ostat.pl. dráha 1 5496
ostat.pl. jiná plocha 76 25816
ostat.pl. manipulační pl. 11 10965
ostat.pl. neplodná půda 13 4078
ostat.pl. ostat.komunikace 65 179823
ostat.pl. silnice 24 40701
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 730413
ostat.pl. zeleň 2 13014
Celkem KN 1802 3646831
Par. KMD 1802 3646831
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 340
č.p. ubyt.zař 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 17
bez čp/če jiná st. 25
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 3
s roz.jed 5
Celkem BUD 411
byt.z. byt 10
obč.z. byt 103
obč.z. rozest. 15
Celkem JED 128
LV 712
spoluvlastník 968

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.11.2016
KM-D 1:2000 30.11.2000 22.11.2016
S-SK GS 1:2880 1840 30.11.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Beroun.

vypočteno: 26.09.2020 02:07

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička