k.ú.: 788431 - Vysoký Újezd - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Benešov email: kp.benesov@cuzk.cz
Tyršova 1902, 25616 Benešov telefon: 317716450 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3201 - Benešov NUTS4 CZ0201
Obec 513482 - Vysoký Újezd NUTS5 CZ0201513482
Pracoviště 201 - Benešov

Obec s rozšířenou působností 2101 - Benešov
Pověřený obecní úřad 21013 - Týnec nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 217 1272531
zahrada 130 89342
ovoc. sad 13 52921
travní p. 250 798739
lesní poz les s budovou 1 483
lesní poz 149 1496709
vodní pl. nádrž umělá 7 9278
vodní pl. tok přirozený 5 3866
zast. pl. společný dvůr 2 79
zast. pl. zbořeniště 1 25
zast. pl. 163 58404
ostat.pl. jiná plocha 65 63098
ostat.pl. manipulační pl. 11 10067
ostat.pl. neplodná půda 87 79190
ostat.pl. ostat.komunikace 102 88687
ostat.pl. pohřeb. 1 1647
ostat.pl. silnice 24 39327
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 2700
ostat.pl. zeleň 1 371
Celkem KN 1236 4067464
Par. KMD 1236 4067464
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 66
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 25
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.used 2
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 30
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 2
Celkem BUD 162
LV 205
spoluvlastník 271

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.09.2011
S-SK GS 1840 12.09.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Benešov.

vypočteno: 29.09.2020 17:06

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička