k.ú.: 788414 - Vysoký Chlumec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 541591 - Vysoký Chlumec NUTS5 CZ020B541591
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2123 - Sedlčany
Pověřený obecní úřad 21231 - Sedlčany

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 279 2372237
zahrada 268 164947
travní p. 273 841829
lesní poz les(ne hospodář) 1 40125
lesní poz 123 3255313
vodní pl. nádrž umělá 3 1375
vodní pl. rybník 10 39338
vodní pl. tok přirozený 7 6396
vodní pl. tok umělý 3 2901
vodní pl. zamokřená pl. 5 5965
zast. pl. společný dvůr 12 1940
zast. pl. zbořeniště 3 536
zast. pl. 352 131145
ostat.pl. jiná plocha 121 113974
ostat.pl. manipulační pl. 51 65704
ostat.pl. neplodná půda 127 80766
ostat.pl. ostat.komunikace 127 155916
ostat.pl. silnice 34 66594
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 5327
ostat.pl. zeleň 11 1692
Celkem KN 1814 7354020
Par. KMD 1814 7354020
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 145
č.p. byt.dům 7
č.p. jiná st. 4
č.p. les.hosp 2
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 45
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 2
č.p. výroba 4
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 12
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 51
bez čp/če les.hosp 4
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če víceúčel 3
bez čp/če zem.stav 22
Celkem BUD 335
byt.z. byt 24
byt.z. garáž 8
Celkem JED 32
LV 361
spoluvlastník 636

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.12.2010
S-SK GS 1:2880 1839 22.12.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 04.06.2020 00:09

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.