k.ú.: 788406 - Vápenice u Vysokého Chlumce - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 541591 - Vysoký Chlumec NUTS5 CZ020B541591
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2123 - Sedlčany
Pověřený obecní úřad 21231 - Sedlčany

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda dobývací prost. 5 23159
orná půda 69 686279
zahrada 17 14821
travní p. 21 132686
lesní poz 34 164211
vodní pl. nádrž umělá 2 360
vodní pl. rybník 3 99092
vodní pl. tok přirozený 6 1908
vodní pl. zamokřená pl. 19 13292
zast. pl. společný dvůr 1 363
zast. pl. zbořeniště 1 280
zast. pl. 22 15393
ostat.pl. dobývací prost. 19 73398
ostat.pl. jiná plocha 13 19275
ostat.pl. manipulační pl. 6 29138
ostat.pl. neplodná půda 41 24291
ostat.pl. ostat.komunikace 32 20232
ostat.pl. silnice 33 21507
ostat.pl. zeleň 4 281
Celkem KN 348 1339966
Par. KMD 348 1339966
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 11
č.p. rod.dům 2
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 1
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 22
LV 32
spoluvlastník 72

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.12.2010
S-SK GS 1:2880 1839 22.12.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 20.05.2019 05:32

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.