k.ú.: 788368 - Vysoké Žibřidovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 535532 - Hanušovice NUTS5 CZ0715535532
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7111 - Šumperk
Pověřený obecní úřad 71111 - Hanušovice

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 96 984078
zahrada 18 45012
travní p. 632 4164395
lesní poz 503 2957588
vodní pl. tok přirozený 18 41403
vodní pl. tok umělý 1 760
zast. pl. společný dvůr 1 388
zast. pl. zbořeniště 18 7089
zast. pl. 82 33453
ostat.pl. dráha 6 20649
ostat.pl. jiná plocha 82 153482
ostat.pl. manipulační pl. 1 513
ostat.pl. neplodná půda 616 383085
ostat.pl. ostat.komunikace 134 169034
ostat.pl. pohřeb. 1 1547
ostat.pl. silnice 1 11657
Celkem KN 2210 8974133
EN 81 656889
GP 11 163692
Celkem ZE 92 820581
Par. KMD 2210 8974133
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 36
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 13
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če zem.stav 7
rozestav. 1
Celkem BUD 76
byt.z. byt 5
Celkem JED 5
LV 101
spoluvlastník 139

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.01.2013
S-SK ŠS 1:2880 1834 08.01.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 19.08.2019 01:42

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.