k.ú.: 788228 - Vysoké Mýto - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 581186 - Vysoké Mýto NUTS5 CZ0534581186
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5314 - Vysoké Mýto
Pověřený obecní úřad 53142 - Vysoké Mýto

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2305 13443349
zahrada 2046 1108666
ovoc. sad 97 53047
travní p. 868 4468065
lesní poz les s budovou 1 143
lesní poz les(ne hospodář) 1 1798
lesní poz 150 3433261
vodní pl. nádrž umělá 3 15936
vodní pl. rybník 3 28008
vodní pl. tok přirozený 90 244061
vodní pl. tok umělý 6 33680
vodní pl. zamokřená pl. 1 403
zast. pl. společný dvůr 83 93490
zast. pl. zbořeniště 88 27030
zast. pl. 4434 1172190
ostat.pl. dobývací prost. 11 74856
ostat.pl. dráha 24 103121
ostat.pl. jiná plocha 925 722163
ostat.pl. manipulační pl. 335 660111
ostat.pl. neplodná půda 58 80973
ostat.pl. ost.dopravní pl. 3 4834
ostat.pl. ostat.komunikace 825 905984
ostat.pl. pohřeb. 1 29279
ostat.pl. silnice 100 440455
ostat.pl. skládka 1 457
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 31 227103
ostat.pl. zeleň 188 210877
Celkem KN 12678 27583340
Par. DKM 12678 27583340
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 9
č.p. bydlení 2
č.p. byt.dům 186
č.p. doprava 3
č.p. jiná st. 83
č.p. obchod 10
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 107
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 1719
č.p. rod.rekr 3
č.p. tech.vyb 8
č.p. ubyt.zař 4
č.p. víceúčel 6
č.p. výroba 33
č.p. zem.stav 11
č.p. zem.used 2
č.e. jiná st. 82
č.e. rod.rekr 64
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če byt.dům 1
bez čp/če doprava 5
bez čp/če garáž 1177
bez čp/če jiná st. 327
bez čp/če obč.vyb. 35
bez čp/če rod.dům 18
bez čp/če rod.rekr 46
bez čp/če tech.vyb 72
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če víceúčel 4
bez čp/če výroba 117
bez čp/če zem.stav 25
bez čp/če zem.used 4
rozestav. 7
vod.dílo jez 5
Celkem BUD 4186
byt.z. byt 2482
byt.z. dílna 2
byt.z. garáž 91
byt.z. j.nebyt 16
obč.z. byt 21
Celkem JED 2612
LV 6027
spoluvlastník 10674

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 23.06.2005
DKM-KPÚ 17.06.2004 1:1000 20.08.2004 *)
THM-V 1:1000 31.12.1962 23.06.2005
S-SK GS 1:2880 1839 20.08.2004
S-SK GS 1:2880 1839 31.12.1962
S-SK GS 1:2880 1839 23.06.2005


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 20.08.2019 09:46

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.