k.ú.: 788228 - Vysoké Mýto - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 581186 - Vysoké Mýto NUTS5 CZ0534581186
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5314 - Vysoké Mýto
Pověřený obecní úřad 53142 - Vysoké Mýto

Statistické údaje (stav ke dni: 26.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2304 13445646
zahrada 2047 1109752
ovoc. sad 97 53047
travní p. 867 4468065
lesní poz les s budovou 1 143
lesní poz les(ne hospodář) 1 1798
lesní poz 150 3433261
vodní pl. nádrž umělá 3 15936
vodní pl. rybník 3 28008
vodní pl. tok přirozený 90 244061
vodní pl. tok umělý 6 33680
vodní pl. zamokřená pl. 1 403
zast. pl. společný dvůr 83 93490
zast. pl. zbořeniště 88 27030
zast. pl. 4441 1169928
ostat.pl. dobývací prost. 11 74856
ostat.pl. dráha 24 103121
ostat.pl. jiná plocha 916 717341
ostat.pl. manipulační pl. 336 663813
ostat.pl. neplodná půda 58 80973
ostat.pl. ost.dopravní pl. 3 4834
ostat.pl. ostat.komunikace 824 905984
ostat.pl. pohřeb. 1 29279
ostat.pl. silnice 100 440455
ostat.pl. skládka 1 457
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 31 227103
ostat.pl. zeleň 188 210877
Celkem KN 12675 27583341
Par. DKM 12675 27583341
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 9
č.p. bydlení 2
č.p. byt.dům 186
č.p. doprava 3
č.p. jiná st. 83
č.p. obchod 10
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 107
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 1719
č.p. rod.rekr 3
č.p. tech.vyb 8
č.p. ubyt.zař 4
č.p. víceúčel 6
č.p. výroba 33
č.p. zem.stav 11
č.p. zem.used 2
č.e. jiná st. 82
č.e. rod.rekr 64
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če byt.dům 1
bez čp/če doprava 5
bez čp/če garáž 1175
bez čp/če jiná st. 328
bez čp/če obč.vyb. 36
bez čp/če rod.dům 18
bez čp/če rod.rekr 47
bez čp/če tech.vyb 72
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če víceúčel 4
bez čp/če výroba 117
bez čp/če zem.stav 26
bez čp/če zem.used 4
rozestav. 7
vod.dílo jez 5
Celkem BUD 4188
byt.z. byt 2482
byt.z. dílna 2
byt.z. garáž 91
byt.z. j.nebyt 16
obč.z. byt 21
Celkem JED 2612
LV 6030
spoluvlastník 10664

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 23.06.2005
DKM-KPÚ 17.06.2004 1:1000 20.08.2004 *)
THM-V 1:1000 31.12.1962 23.06.2005
S-SK GS 1:2880 1839 20.08.2004
S-SK GS 1:2880 1839 31.12.1962
S-SK GS 1:2880 1839 23.06.2005


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 26.05.2019 05:25

Aktuality

22.05.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.