k.ú.: 788201 - Vysoká u Příbramě - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 541583 - Vysoká u Příbramě NUTS5 CZ020B541583
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2120 - Příbram
Pověřený obecní úřad 21202 - Příbram

Statistické údaje (stav ke dni: 25.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 338 1927650
zahrada 220 146767
travní p. 156 557172
lesní poz 24 1859331
vodní pl. nádrž přírodní 1 881
vodní pl. nádrž umělá 1 9100
vodní pl. rybník 1 1978
vodní pl. tok přirozený 8 25273
vodní pl. tok umělý 15 9797
zast. pl. společný dvůr 8 941
zast. pl. zbořeniště 3 496
zast. pl. 199 57750
ostat.pl. jiná plocha 76 47194
ostat.pl. manipulační pl. 15 6626
ostat.pl. neplodná půda 7 1387
ostat.pl. ostat.komunikace 132 116737
ostat.pl. silnice 13 26564
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 681
ostat.pl. zeleň 4 71611
Celkem KN 1222 4867936
Par. KMD 1222 4867936
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 111
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 41
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 16
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 2
Celkem BUD 194
LV 272
spoluvlastník 380

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 03.06.2010
S-SK GS 1:2880 1839 03.06.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 26.08.2019 07:26

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.