k.ú.: 788198 - Vysoká u Kosovy Hory - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 540498 - Kosova Hora NUTS5 CZ020B540498
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2123 - Sedlčany
Pověřený obecní úřad 21231 - Sedlčany

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 606 3417866
zahrada 157 97641
ovoc. sad 5 15495
travní p. 571 1754020
lesní poz 231 2242823
vodní pl. nádrž umělá 17 9469
vodní pl. rybník 10 11897
vodní pl. tok přirozený 5 5439
vodní pl. tok umělý 3 1224
zast. pl. společný dvůr 4 295
zast. pl. zbořeniště 1 111
zast. pl. 147 77411
ostat.pl. jiná plocha 31 15277
ostat.pl. manipulační pl. 35 37860
ostat.pl. neplodná půda 271 133098
ostat.pl. ostat.komunikace 295 149311
ostat.pl. silnice 93 84073
ostat.pl. zeleň 5 16891
Celkem KN 2487 8070201
Par. KMD 2487 8070201
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 63
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 13
č.p. rod.rekr 3
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 23
Celkem BUD 127
LV 200
spoluvlastník 307

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.05.2013
S-SK GS 1:2880 1824 15.05.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 24.08.2019 16:04

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.