k.ú.: 788180 - Mezné - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 540391 - Jesenice NUTS5 CZ020B540391
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2123 - Sedlčany
Pověřený obecní úřad 21231 - Sedlčany

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda plantáž dřevin 1 4536
orná půda 83 1049120
zahrada 46 38726
travní p. 108 442826
lesní poz 84 1099865
vodní pl. nádrž umělá 10 8648
vodní pl. rybník 5 12153
vodní pl. zamokřená pl. 1 1065
zast. pl. 54 26369
ostat.pl. jiná plocha 15 10158
ostat.pl. manipulační pl. 1 740
ostat.pl. neplodná půda 79 53122
ostat.pl. ostat.komunikace 99 67804
ostat.pl. silnice 36 19722
Celkem KN 622 2834854
Par. KMD 622 2834854
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 26
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.used 1
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če zem.stav 6
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 50
LV 60
spoluvlastník 86

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.02.2012
S-SK GS 1:2880 1842 16.02.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 23.08.2019 07:05

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.