k.ú.: 788066 - Vysoká Libeň - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mělník email: kp.melnik@cuzk.cz
Mladoboleslavská 3671, 27601 Mělník telefon: 315636311 fax:315636301

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3206 - Mělník NUTS4 CZ0206
Obec 535044 - Mělnické Vtelno NUTS5 CZ0206535044
Pracoviště 206 - Mělník

Obec s rozšířenou působností 2114 - Mělník
Pověřený obecní úřad 21141 - Mělník

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 223 5825862
zahrada 150 90627
ovoc. sad 24 214615
travní p. 11 125436
lesní poz ostat.komunikace 1 1394
lesní poz 78 3880127
vodní pl. nádrž umělá 4 12093
vodní pl. tok umělý 1 435
vodní pl. zamokřená pl. 1 1118
zast. pl. zbořeniště 3 2735
zast. pl. 187 99149
ostat.pl. jiná plocha 57 24684
ostat.pl. manipulační pl. 22 60226
ostat.pl. neplodná půda 35 74626
ostat.pl. ostat.komunikace 79 185423
ostat.pl. silnice 8 82352
ostat.pl. zeleň 12 74655
Celkem KN 896 10755557
Par. DKM 353 6701615
Par. KMD 543 4053942
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 91
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. rod.dům 20
č.p. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 34
rozestav. 1
Celkem BUD 182
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 253
spoluvlastník 372

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.08.2016
DKM-KPÚ 1:1000 01.04.2014
S-SK GS 1:2880 1842 19.08.2016 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mělník.

vypočteno: 23.05.2019 13:30

Aktuality

22.05.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.