k.ú.: 788058 - Radouň - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mělník email: kp.melnik@cuzk.cz
Mladoboleslavská 3671, 27601 Mělník telefon: 315636311 fax:315636301

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3206 - Mělník NUTS4 CZ0206
Obec 535044 - Mělnické Vtelno NUTS5 CZ0206535044
Pracoviště 206 - Mělník

Obec s rozšířenou působností 2114 - Mělník
Pověřený obecní úřad 21141 - Mělník

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 296 2353503
zahrada 97 96839
ovoc. sad 12 48576
travní p. 10 26180
lesní poz 146 864578
vodní pl. nádrž umělá 3 2986
vodní pl. tok umělý 1 629
zast. pl. společný dvůr 1 165
zast. pl. zbořeniště 4 1069
zast. pl. 81 40989
ostat.pl. jiná plocha 13 13405
ostat.pl. manipulační pl. 11 12468
ostat.pl. neplodná půda 45 33530
ostat.pl. ostat.komunikace 67 45781
ostat.pl. pohřeb. 2 6460
ostat.pl. silnice 3 31576
ostat.pl. zeleň 6 11082
Celkem KN 798 3589816
Par. KMD 798 3589816
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 36
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. rod.dům 20
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 5
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 75
byt.z. byt 6
byt.z. garáž 4
Celkem JED 10
LV 125
spoluvlastník 193

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.10.2015
S-SK GS 1:2880 1842 09.10.2015 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mělník.

vypočteno: 16.07.2019 22:54

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.