k.ú.: 788031 - Vysoká u Valašského Meziříčí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Meziříčí email: kp.valmezirici@cuzk.cz
40.pluku 1351, 75701 Valašské Meziříčí telefon: 571757950 fax:571757957

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 544302 - Lešná NUTS5 CZ0723544302
Pracoviště 836 - Valašské Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 7210 - Valašské Meziříčí
Pověřený obecní úřad 72101 - Valašské Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 01.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 186 925439
zahrada 88 99141
ovoc. sad 3 10691
travní p. 139 676227
lesní poz 95 185374
vodní pl. tok přirozený 3 4331
zast. pl. 73 28059
ostat.pl. jiná plocha 22 12836
ostat.pl. manipulační pl. 13 15170
ostat.pl. neplodná půda 124 112692
ostat.pl. ostat.komunikace 73 73459
ostat.pl. silnice 8 32056
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 711
ostat.pl. zeleň 18 19302
Celkem KN 846 2195488
Par. DKM 638 2025762
Par. KMD 208 169726
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 51
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 2
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 71
LV 135
spoluvlastník 171

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 21.11.2019
KMD 1:1000 30.06.2014
S-SK ŠS 1:2880 1834 30.06.2014 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Meziříčí.

vypočteno: 05.12.2019 19:14

Aktuality

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.


26.11.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.