k.ú.: 788007 - Pitárné - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Krnov email: kp.krnov@cuzk.cz
U Požárníků 2/37, 79401 Krnov telefon: 554684971 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3801 - Bruntál NUTS4 CZ0801
Obec 597970 - Vysoká NUTS5 CZ0801597970
Pracoviště 831 - Krnov

Obec s rozšířenou působností 8114 - Krnov
Pověřený obecní úřad 81142 - Město Albrechtice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 173 2508082
zahrada 242 150008
ovoc. sad 1 3057
travní p. 282 1794277
lesní poz 147 3735105
vodní pl. tok přirozený 24 87188
vodní pl. tok umělý 20 10400
vodní pl. zamokřená pl. 1 3140
zast. pl. společný dvůr 3 862
zast. pl. zbořeniště 53 18073
zast. pl. 100 40809
ostat.pl. jiná plocha 87 86051
ostat.pl. manipulační pl. 7 21521
ostat.pl. neplodná půda 83 62587
ostat.pl. ostat.komunikace 121 99645
ostat.pl. pohřeb. 1 3219
ostat.pl. silnice 8 78119
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 7171
ostat.pl. zeleň 1 205
Celkem KN 1355 8709519
Par. KMD 1355 8709519
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 68
č.p. rod.rekr 6
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 100
LV 135
spoluvlastník 165

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.11.2012
S-SK ŠS 1:2880 1836 26.11.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Krnov.

vypočteno: 25.09.2020 05:09

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička