k.ú.: 787990 - Bartultovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Krnov email: kp.krnov@cuzk.cz
U Požárníků 2/37, 79401 Krnov telefon: 554684971 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3801 - Bruntál NUTS4 CZ0801
Obec 597970 - Vysoká NUTS5 CZ0801597970
Pracoviště 831 - Krnov

Obec s rozšířenou působností 8114 - Krnov
Pověřený obecní úřad 81142 - Město Albrechtice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 97 1480722
zahrada 157 92816
ovoc. sad 1 88616
travní p. 104 762162
lesní poz les(ne hospodář) 3 6464
lesní poz 17 880902
vodní pl. nádrž umělá 1 737
vodní pl. tok přirozený 8 18166
vodní pl. zamokřená pl. 5 15404
zast. pl. společný dvůr 7 2927
zast. pl. zbořeniště 29 14178
zast. pl. 63 22198
ostat.pl. jiná plocha 59 65565
ostat.pl. manipulační pl. 2 7513
ostat.pl. neplodná půda 53 45516
ostat.pl. ostat.komunikace 60 72412
ostat.pl. silnice 4 20210
ostat.pl. zeleň 3 6925
Celkem KN 673 3603433
Par. KMD 673 3603433
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 35
č.p. rod.rekr 2
č.p. víceúčel 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 60
byt.z. byt 1
byt.z. dílna 1
Celkem JED 2
LV 86
spoluvlastník 116

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.12.2011
S-SK ŠS 1:2880 1836 14.12.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Krnov.

vypočteno: 26.09.2020 17:06

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička