k.ú.: 787973 - Vysoká u Mělníka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mělník email: kp.melnik@cuzk.cz
Mladoboleslavská 3671, 27601 Mělník telefon: 315636311 fax:315636301

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3206 - Mělník NUTS4 CZ0206
Obec 535338 - Vysoká NUTS5 CZ0206535338
Pracoviště 206 - Mělník

Obec s rozšířenou působností 2114 - Mělník
Pověřený obecní úřad 21141 - Mělník

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 324 6079552
zahrada 117 94594
ovoc. sad 15 85718
travní p. 43 208894
lesní poz 186 2365028
vodní pl. zamokřená pl. 1 118
zast. pl. společný dvůr 5 1182
zast. pl. zbořeniště 8 4779
zast. pl. 144 77315
ostat.pl. jiná plocha 88 93410
ostat.pl. manipulační pl. 10 2695
ostat.pl. neplodná půda 175 385004
ostat.pl. ostat.komunikace 122 288984
ostat.pl. pohřeb. 3 4368
ostat.pl. silnice 8 84431
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 13574
Celkem KN 1252 9789646
Par. DKM 920 9594086
Par. KMD 332 195560
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 82
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 22
č.p. víceúčel 2
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 11
bez čp/če zem.used 4
Celkem BUD 142
LV 256
spoluvlastník 381

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 06.06.2014
DKM-KPÚ 21.06.2012 1:1000 29.06.2012 *)
S-SK GS 1:2880 1842 06.06.2014 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mělník.

vypočteno: 22.08.2019 13:52

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.