k.ú.: 787957 - Strážnice u Mělníka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mělník email: kp.melnik@cuzk.cz
Mladoboleslavská 3671, 27601 Mělník telefon: 315636311 fax:315636301

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3206 - Mělník NUTS4 CZ0206
Obec 535338 - Vysoká NUTS5 CZ0206535338
Pracoviště 206 - Mělník

Obec s rozšířenou působností 2114 - Mělník
Pověřený obecní úřad 21141 - Mělník

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 90 6578318
zahrada 82 60486
ovoc. sad 22 140544
travní p. 58 372247
lesní poz 114 811134
vodní pl. nádrž umělá 1 2138
vodní pl. tok umělý 1 2431
vodní pl. zamokřená pl. 1 566
zast. pl. společný dvůr 1 427
zast. pl. zbořeniště 3 544
zast. pl. 92 64320
ostat.pl. jiná plocha 71 212841
ostat.pl. manipulační pl. 20 53344
ostat.pl. neplodná půda 248 395402
ostat.pl. ostat.komunikace 78 112994
ostat.pl. silnice 13 76370
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 26953
ostat.pl. zeleň 2 290
Celkem KN 898 8911349
PK 554 6126946
Celkem ZE 554 6126946
Par. DKM 235 228645
Par. KMD 3 575
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 61
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 8
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 89
LV 197
spoluvlastník 302

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 19.12.2017
KMD 1:2000 19.12.2017
S-SK GS 1:2880 1842 28.02.1824 1:2880,


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2020.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mělník.

vypočteno: 22.07.2019 18:25

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.