k.ú.: 787949 - Chodeč u Mělníka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mělník email: kp.melnik@cuzk.cz
Mladoboleslavská 3671, 27601 Mělník telefon: 315636311 fax:315636301

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3206 - Mělník NUTS4 CZ0206
Obec 535338 - Vysoká NUTS5 CZ0206535338
Pracoviště 206 - Mělník

Obec s rozšířenou působností 2114 - Mělník
Pověřený obecní úřad 21141 - Mělník

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 78 1357029
zahrada 48 36911
ovoc. sad 11 45102
travní p. 100 713307
lesní poz 95 556651
vodní pl. nádrž umělá 1 125
vodní pl. tok umělý 2 188
zast. pl. společný dvůr 1 110
zast. pl. zbořeniště 2 769
zast. pl. 46 32544
ostat.pl. jiná plocha 13 30174
ostat.pl. manipulační pl. 17 15324
ostat.pl. neplodná půda 122 201232
ostat.pl. ostat.komunikace 49 71258
ostat.pl. silnice 4 31538
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2987
Celkem KN 590 3095249
Par. DKM 425 2934542
Par. KMD 165 160707
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 29
č.p. rod.dům 6
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 1
Celkem BUD 45
LV 99
spoluvlastník 128

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.03.2015
S-SK GS 1:2880 1842 23.03.2015 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mělník.

vypočteno: 24.07.2019 07:46

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.