k.ú.: 787949 - Chodeč u Mělníka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mělník email: kp.melnik@cuzk.cz
Mladoboleslavská 3671, 27601 Mělník telefon: 315636311 fax:315636301

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3206 - Mělník NUTS4 CZ0206
Obec 535338 - Vysoká NUTS5 CZ0206535338
Pracoviště 206 - Mělník

Obec s rozšířenou působností 2114 - Mělník
Pověřený obecní úřad 21141 - Mělník

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 78 1357029
zahrada 48 36911
ovoc. sad 11 45102
travní p. 100 713307
lesní poz 95 556651
vodní pl. nádrž umělá 1 125
vodní pl. tok umělý 2 188
zast. pl. společný dvůr 1 110
zast. pl. zbořeniště 2 769
zast. pl. 46 32544
ostat.pl. jiná plocha 13 30174
ostat.pl. manipulační pl. 17 15324
ostat.pl. neplodná půda 122 201232
ostat.pl. ostat.komunikace 49 71258
ostat.pl. silnice 4 31538
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2987
Celkem KN 590 3095249
Par. DKM 425 2934542
Par. KMD 165 160707
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 29
č.p. rod.dům 6
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 1
Celkem BUD 45
LV 98
spoluvlastník 130

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 26.02.2019
KMD 1:1000 23.03.2015
S-SK GS 1:2880 1842 23.03.2015 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mělník.

vypočteno: 05.06.2020 15:36

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.