k.ú.: 787922 - Bosyně - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mělník email: kp.melnik@cuzk.cz
Mladoboleslavská 3671, 27601 Mělník telefon: 315636311 fax:315636301

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3206 - Mělník NUTS4 CZ0206
Obec 535338 - Vysoká NUTS5 CZ0206535338
Pracoviště 206 - Mělník

Obec s rozšířenou působností 2114 - Mělník
Pověřený obecní úřad 21141 - Mělník

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 81 750646
zahrada 113 119088
ovoc. sad 32 123918
travní p. 22 119208
lesní poz 47 562951
vodní pl. nádrž umělá 1 227
vodní pl. tok přirozený 3 2086
zast. pl. společný dvůr 3 858
zast. pl. zbořeniště 4 1529
zast. pl. 128 59196
ostat.pl. jiná plocha 21 16887
ostat.pl. manipulační pl. 15 17032
ostat.pl. neplodná půda 58 53209
ostat.pl. ostat.komunikace 46 45420
ostat.pl. pohřeb. 1 1338
ostat.pl. silnice 5 12058
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 875
ostat.pl. zeleň 1 1112
Celkem KN 582 1887638
Par. KMD 582 1887638
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 66
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 3
č.p. rod.dům 18
č.p. rod.rekr 2
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 126
byt.z. byt 5
Celkem JED 5
LV 187
spoluvlastník 276

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.05.2013
S-SK GS 1:2880 1842 15.05.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mělník.

vypočteno: 23.09.2020 14:56

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička