k.ú.: 787906 - Svobodné Hamry - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 572551 - Vysočina NUTS5 CZ0531572551
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5302 - Hlinsko
Pověřený obecní úřad 53021 - Hlinsko

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 84 547879
zahrada 32 10297
travní p. 102 417667
lesní poz 35 424825
vodní pl. rybník 1 6560
vodní pl. tok přirozený 14 25942
zast. pl. 87 19354
ostat.pl. jiná plocha 21 6092
ostat.pl. manipulační pl. 2 12598
ostat.pl. neplodná půda 23 21379
ostat.pl. ostat.komunikace 52 22591
ostat.pl. silnice 8 29555
ostat.pl. zeleň 2 13875
Celkem KN 463 1558614
Par. KMD 463 1558614
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 10
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 29
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 12
rozestav. 1
Celkem BUD 82
LV 108
spoluvlastník 169

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.11.2013
S-SK GS 1:2880 1839 12.11.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 25.09.2020 06:38

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička