k.ú.: 787884 - Rváčov u Hlinska - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 572551 - Vysočina NUTS5 CZ0531572551
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5302 - Hlinsko
Pověřený obecní úřad 53021 - Hlinsko

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 405 1729250
zahrada 157 134813
travní p. 382 1234820
lesní poz 195 4886833
vodní pl. nádrž umělá 10 4362
vodní pl. tok přirozený 18 30793
vodní pl. tok umělý 13 5721
zast. pl. společný dvůr 1 2
zast. pl. 226 56107
ostat.pl. jiná plocha 55 17195
ostat.pl. manipulační pl. 25 29528
ostat.pl. neplodná půda 84 106211
ostat.pl. ostat.komunikace 210 93165
ostat.pl. pohřeb. 1 1523
ostat.pl. silnice 12 72431
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 12768
Celkem KN 1797 8415522
Par. KMD 1797 8415522
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 52
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 102
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 25
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 12
rozestav. 1
Celkem BUD 223
obč.z. byt 7
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 8
LV 297
spoluvlastník 401

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.11.2013
S-SK GS 1:2880 1839 12.11.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 21.07.2019 00:29

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.