k.ú.: 787884 - Rváčov u Hlinska - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 572551 - Vysočina NUTS5 CZ0531572551
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5302 - Hlinsko
Pověřený obecní úřad 53021 - Hlinsko

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 405 1729117
zahrada 157 134741
travní p. 381 1234724
lesní poz 196 4857025
vodní pl. nádrž umělá 10 4362
vodní pl. tok přirozený 18 30793
vodní pl. tok umělý 13 5721
zast. pl. společný dvůr 1 2
zast. pl. 231 56315
ostat.pl. jiná plocha 56 17379
ostat.pl. manipulační pl. 25 29528
ostat.pl. neplodná půda 83 106120
ostat.pl. ostat.komunikace 211 122973
ostat.pl. pohřeb. 1 1523
ostat.pl. silnice 12 72431
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 12768
Celkem KN 1803 8415522
Par. KMD 1803 8415522
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 48
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 108
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 25
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 12
rozestav. 1
Celkem BUD 227
obč.z. byt 7
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 8
LV 299
spoluvlastník 405

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.11.2013
S-SK GS 1:2880 1839 12.11.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 05.06.2020 11:59

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.