k.ú.: 787868 - Dřevíkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 572551 - Vysočina NUTS5 CZ0531572551
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5302 - Hlinsko
Pověřený obecní úřad 53021 - Hlinsko

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 263 1068734
zahrada 91 48132
travní p. 221 509791
lesní poz 68 453835
vodní pl. nádrž umělá 1 536
vodní pl. rybník 2 10801
vodní pl. tok přirozený 11 16359
zast. pl. zbořeniště 2 361
zast. pl. 158 35627
ostat.pl. jiná plocha 25 9161
ostat.pl. manipulační pl. 52 41335
ostat.pl. neplodná půda 4 2902
ostat.pl. ostat.komunikace 134 52750
ostat.pl. pohřeb. 2 1756
ostat.pl. silnice 5 16577
Celkem KN 1039 2268657
Par. KMD 1039 2268657
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 32
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 36
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 42
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 11
Celkem BUD 145
byt.z. byt 10
Celkem JED 10
LV 158
spoluvlastník 237

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 05.09.2013
S-SK GS 1:2880 1839 05.09.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 20.08.2019 22:45

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.