k.ú.: 787817 - Výsluní - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chomutov email: kp.chomutov@cuzk.cz
Školní 5335, 43011 Chomutov telefon: 474611910 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3503 - Chomutov NUTS4 CZ0422
Obec 563498 - Výsluní NUTS5 CZ0422563498
Pracoviště 503 - Chomutov

Obec s rozšířenou působností 4203 - Chomutov
Pověřený obecní úřad 42031 - Chomutov

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2 3542
zahrada 97 23907
travní p. 100 702689
lesní poz les(ne hospodář) 5 201045
lesní poz 90 12355004
vodní pl. nádrž přírodní 1 378
vodní pl. nádrž umělá 1 8090
vodní pl. rybník 1 12948
vodní pl. tok přirozený 11 7232
vodní pl. zamokřená pl. 26 226979
zast. pl. zbořeniště 43 7278
zast. pl. 171 42032
ostat.pl. dráha 12 107497
ostat.pl. jiná plocha 45 9296
ostat.pl. manipulační pl. 96 34844
ostat.pl. neplodná půda 29 17172
ostat.pl. ostat.komunikace 54 127012
ostat.pl. pohřeb. 2 7377
ostat.pl. silnice 7 30804
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 14462
ostat.pl. zeleň 5 2007
Celkem KN 807 13941595
Par. KMD 807 13941595
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 11
č.p. byt.dům 2
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 7
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 75
č.p. rod.rekr 3
č.p. zem.stav 2
č.e. garáž 2
č.e. rod.rekr 26
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 11
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 168
byt.z. byt 2
byt.z. dílna 2
Celkem JED 4
LV 172
spoluvlastník 209

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.10.2013
S-SK GS 1:2880 1842 22.10.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chomutov.

vypočteno: 25.09.2020 06:39

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička