k.ú.: 787787 - Sobětice u Výsluní - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chomutov email: kp.chomutov@cuzk.cz
Školní 5335, 43011 Chomutov telefon: 474611910 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3503 - Chomutov NUTS4 CZ0422
Obec 563498 - Výsluní NUTS5 CZ0422563498
Pracoviště 503 - Chomutov

Obec s rozšířenou působností 4203 - Chomutov
Pověřený obecní úřad 42031 - Chomutov

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2 18079
zahrada 2 622
travní p. 202 2704453
lesní poz 87 2291441
vodní pl. nádrž přírodní 2 720
vodní pl. tok přirozený 20 31897
vodní pl. zamokřená pl. 6 54861
zast. pl. zbořeniště 17 5084
zast. pl. 61 12610
ostat.pl. jiná plocha 26 7042
ostat.pl. manipulační pl. 30 13762
ostat.pl. neplodná půda 127 162798
ostat.pl. ostat.komunikace 48 57736
ostat.pl. silnice 5 33785
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 271
ostat.pl. zeleň 17 11069
Celkem KN 653 5406230
Par. KMD 653 5406230
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 5
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 32
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 2
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 57
LV 84
spoluvlastník 104

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.11.2012
S-SK GS 1:2880 1842 27.11.2012 28.02.1824 1:2880


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chomutov.

vypočteno: 26.09.2020 18:20

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička