k.ú.: 787671 - Výrava - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 571105 - Výrava NUTS5 CZ0521571105
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52051 - Hradec Králové

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 414 7196098
zahrada 255 238483
travní p. 80 175672
lesní poz les(ne hospodář) 4 19708
lesní poz 4 77886
vodní pl. nádrž přírodní 6 4128
vodní pl. nádrž umělá 2 39324
vodní pl. tok přirozený 9 52709
vodní pl. tok umělý 5 9806
zast. pl. společný dvůr 15 3931
zast. pl. zbořeniště 10 3198
zast. pl. 227 134549
ostat.pl. jiná plocha 34 63602
ostat.pl. manipulační pl. 14 28005
ostat.pl. neplodná půda 13 9987
ostat.pl. ostat.komunikace 100 130601
ostat.pl. pohřeb. 1 2120
ostat.pl. silnice 24 107776
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 624
ostat.pl. zeleň 68 155409
Celkem KN 1286 8453616
Par. DKM 1286 8453616
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 169
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 21
rozestav. 1
Celkem BUD 225
LV 283
spoluvlastník 391

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 19.02.2003 současně KPÚ
DKM-KPÚ 26.11.2002 1:1000 19.02.2003 *) KPÚ současně s intravilánem
ZMVM 1:2000 01.11.1981 19.02.2003
THM-V 1:2000 01.04.1961 19.02.2003
S-SK GS 1:2880 1840 01.11.1981


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 24.08.2019 04:48

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.