k.ú.: 787655 - Výprachtice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 581178 - Výprachtice NUTS5 CZ0534581178
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5306 - Lanškroun
Pověřený obecní úřad 53061 - Lanškroun

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1023 7874057
zahrada 670 508218
ovoc. sad 3 10921
travní p. 1462 3497898
lesní poz 848 3876453
vodní pl. tok přirozený 30 26802
zast. pl. společný dvůr 2 79
zast. pl. zbořeniště 62 10003
zast. pl. 616 147205
ostat.pl. dráha 1 753
ostat.pl. jiná plocha 271 207758
ostat.pl. manipulační pl. 77 63813
ostat.pl. neplodná půda 84 54160
ostat.pl. ostat.komunikace 493 364663
ostat.pl. pohřeb. 2 3708
ostat.pl. silnice 16 129032
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 6662
ostat.pl. zeleň 4 694
Celkem KN 5667 16782879
Par. KMD 5667 16782879
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 126
č.p. byt.dům 6
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 222
č.p. rod.rekr 2
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 20
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če garáž 50
bez čp/če jiná st. 62
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če prům.obj 3
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 25
rozestav. 2
Celkem BUD 550
byt.z. byt 36
byt.z. garáž 8
Celkem JED 44
LV 710
spoluvlastník 988

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.03.2013
S-SK GS 1:2880 1839 27.03.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 06.06.2020 04:14

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.