k.ú.: 787655 - Výprachtice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 581178 - Výprachtice NUTS5 CZ0534581178
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5306 - Lanškroun
Pověřený obecní úřad 53061 - Lanškroun

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1022 7874279
zahrada 667 508055
ovoc. sad 3 10921
travní p. 1457 3497847
lesní poz 848 3876696
vodní pl. tok přirozený 30 26666
zast. pl. společný dvůr 2 79
zast. pl. zbořeniště 62 10003
zast. pl. 609 146746
ostat.pl. dráha 1 753
ostat.pl. jiná plocha 269 207527
ostat.pl. manipulační pl. 77 63813
ostat.pl. neplodná půda 84 54160
ostat.pl. ostat.komunikace 495 365445
ostat.pl. pohřeb. 2 3708
ostat.pl. silnice 16 129032
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 6662
ostat.pl. zeleň 4 694
Celkem KN 5651 16783086
Par. KMD 5651 16783086
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 132
č.p. byt.dům 6
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 214
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 19
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če garáž 49
bez čp/če jiná st. 61
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če prům.obj 3
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 25
rozestav. 2
Celkem BUD 543
byt.z. byt 36
byt.z. garáž 8
Celkem JED 44
LV 712
spoluvlastník 990

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.03.2013
S-SK GS 1:2880 1839 27.03.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 19.07.2019 21:09

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.