k.ú.: 787647 - Valteřice u Výprachtic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 581178 - Výprachtice NUTS5 CZ0534581178
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5306 - Lanškroun
Pověřený obecní úřad 53061 - Lanškroun

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 3 150825
zahrada 4 5079
travní p. 156 909195
lesní poz 25 1967530
vodní pl. nádrž přírodní 1 965
vodní pl. tok přirozený 8 11630
zast. pl. zbořeniště 25 4194
zast. pl. 46 7313
ostat.pl. jiná plocha 19 19218
ostat.pl. ostat.komunikace 25 48157
ostat.pl. pohřeb. 1 467
ostat.pl. silnice 2 14785
ostat.pl. zeleň 8 22952
Celkem KN 323 3162310
Par. DKM 306 1373109
Par. KMD 17 1789201
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 4
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 17
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 15
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 1
Celkem BUD 44
LV 80
spoluvlastník 94

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 21.05.2014 1:1000 06.06.2014 *)
KMD 1:1000 27.03.2013
S-SK GS 1:2880 1839 06.06.2014


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 20.08.2019 22:46

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.