k.ú.: 787621 - Vyklice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Labem email: kp.ustinl@cuzk.cz
Krčínova 2/797, 40007 Ústí nad Labem telefon: 475246500 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3510 - Ústí nad Labem NUTS4 CZ0427
Obec 568007 - Chabařovice NUTS5 CZ0427568007
Pracoviště 510 - Ústí nad Labem

Obec s rozšířenou působností 4214 - Ústí nad Labem
Pověřený obecní úřad 42142 - Ústí nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 4 72358
zahrada 4 5340
travní p. 12 60039
lesní poz les(ne hospodář) 54 632836
vodní pl. nádrž umělá 11 1009209
vodní pl. tok přirozený 1 1572
vodní pl. tok umělý 38 29781
vodní pl. zamokřená pl. 4 45403
zast. pl. společný dvůr 2 2570
zast. pl. zbořeniště 8 3640
zast. pl. 32 22025
ostat.pl. dráha 1 952
ostat.pl. jiná plocha 106 1233855
ostat.pl. manipulační pl. 39 229110
ostat.pl. neplodná půda 4 6683
ostat.pl. ostat.komunikace 49 90006
ostat.pl. silnice 1 4653
ostat.pl. zeleň 57 823959
Celkem KN 427 4273991
Par. KMD 427 4273991
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. jiná st. 1
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če prům.obj 9
bez čp/če výroba 2
Celkem BUD 30
LV 29
spoluvlastník 55

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.07.2010
S-SK GS 1:2880 1843 12.07.2010 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Labem.

vypočteno: 06.06.2020 04:40

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.