k.ú.: 787604 - Výkleky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Přerov email: kp.prerov@cuzk.cz
Husova 2/2846, 75163 Přerov telefon: 581706911 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 547450 - Výkleky NUTS5 CZ0714547450
Pracoviště 808 - Přerov

Obec s rozšířenou působností 7109 - Přerov
Pověřený obecní úřad 71092 - Přerov

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 801 2109941
chmelnice 73 70093
zahrada 148 110053
ovoc. sad 19 59309
travní p. 411 402039
lesní poz 39 129093
vodní pl. tok přirozený 147 24164
vodní pl. tok umělý 54 7042
vodní pl. zamokřená pl. 2 194
zast. pl. zbořeniště 4 1796
zast. pl. 195 68561
ostat.pl. dobývací prost. 59 113833
ostat.pl. jiná plocha 103 136134
ostat.pl. manipulační pl. 45 28413
ostat.pl. neplodná půda 139 37277
ostat.pl. ostat.komunikace 194 76986
ostat.pl. silnice 2 7508
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 4173
Celkem KN 2439 3386609
Par. KMD 2439 3386609
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 102
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 26
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 12
rozestav. 1
vod.dílo hráz pod 2
Celkem BUD 175
obč.z. byt 5
Celkem JED 5
LV 279
spoluvlastník 1219

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.12.2012
S-SK ŠS 1:2880 1830 17.12.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Přerov.

vypočteno: 20.05.2019 04:51

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.