k.ú.: 787604 - Výkleky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Přerov email: kp.prerov@cuzk.cz
Husova 2/2846, 75163 Přerov telefon: 581706911 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 547450 - Výkleky NUTS5 CZ0714547450
Pracoviště 808 - Přerov

Obec s rozšířenou působností 7109 - Přerov
Pověřený obecní úřad 71092 - Přerov

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 801 2109562
chmelnice 73 70093
zahrada 149 110053
ovoc. sad 19 59309
travní p. 411 402039
lesní poz 39 129093
vodní pl. tok přirozený 147 24164
vodní pl. tok umělý 54 7042
vodní pl. zamokřená pl. 2 194
zast. pl. zbořeniště 4 1796
zast. pl. 196 68742
ostat.pl. dobývací prost. 52 101003
ostat.pl. jiná plocha 110 139908
ostat.pl. manipulační pl. 47 37667
ostat.pl. neplodná půda 142 37277
ostat.pl. ostat.komunikace 194 76986
ostat.pl. silnice 2 7508
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 4173
Celkem KN 2446 3386609
Par. KMD 2446 3386609
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 105
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 26
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 11
vod.dílo hráz pod 2
Celkem BUD 177
obč.z. byt 5
Celkem JED 5
LV 280
spoluvlastník 1252

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.12.2012
S-SK ŠS 1:2880 1830 17.12.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Přerov.

vypočteno: 02.06.2020 16:28

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.