k.ú.: 787591 - Vyklantice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 549134 - Vyklantice NUTS5 CZ0633549134
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6109 - Pacov
Pověřený obecní úřad 61091 - Pacov

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1097 3289885
zahrada 283 176987
ovoc. sad 1 3258
travní p. 536 575412
lesní poz 192 2313681
vodní pl. nádrž umělá 6 4135
vodní pl. rybník 25 19698
vodní pl. tok umělý 85 13135
vodní pl. zamokřená pl. 3 2947
zast. pl. společný dvůr 47 9251
zast. pl. zbořeniště 4 1133
zast. pl. 195 78787
ostat.pl. jiná plocha 100 85754
ostat.pl. manipulační pl. 32 12426
ostat.pl. neplodná půda 23 26958
ostat.pl. ostat.komunikace 129 148942
ostat.pl. pohřeb. 1 1165
ostat.pl. silnice 115 42759
ostat.pl. zeleň 2 2231
Celkem KN 2876 6808544
Par. DKM 193 785911
Par. KMD 2683 6022633
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 77
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 51
č.p. rod.rekr 5
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 7
bez čp/če zem.used 9
vod.dílo hráz ohr 7
Celkem BUD 183
byt.z. byt 5
Celkem JED 5
LV 314
spoluvlastník 484

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 19.07.2018
KMD 1:1000 28.11.2017
S-SK GS 1:2880 1838 19.07.2018


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 27.09.2020 06:19

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička