k.ú.: 787558 - Vykáň - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 537993 - Vykáň NUTS5 CZ0208537993
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2106 - Český Brod
Pověřený obecní úřad 21061 - Český Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 680 5574406
zahrada 95 66167
travní p. skleník-pařeniš. 1 4794
travní p. 17 39396
lesní poz 6 23530
vodní pl. tok přirozený 4 11349
vodní pl. tok umělý 6 1928
zast. pl. zbořeniště 3 2673
zast. pl. 207 104624
ostat.pl. dálnice 1 9218
ostat.pl. jiná plocha 86 92814
ostat.pl. manipulační pl. 23 62563
ostat.pl. mez, stráň 2 488
ostat.pl. neplodná půda 38 20338
ostat.pl. ostat.komunikace 117 96767
ostat.pl. pohřeb. 1 716
ostat.pl. silnice 7 46370
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 10268
ostat.pl. zeleň 3 725
Celkem KN 1298 6169134
Par. KMD 1298 6169134
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 133
č.p. rod.rekr 3
č.p. víceúčel 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 22
Celkem BUD 202
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 311
spoluvlastník 486

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.06.2012
S-SK GS 1841 25.06.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 26.09.2020 01:12

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička