k.ú.: 787558 - Vykáň - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 537993 - Vykáň NUTS5 CZ0208537993
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2106 - Český Brod
Pověřený obecní úřad 21061 - Český Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 887 5562380
zahrada 98 64800
ovoc. sad 2 5374
travní p. 19 44190
lesní poz 8 23530
vodní pl. tok přirozený 4 11349
vodní pl. tok umělý 7 1928
zast. pl. zbořeniště 10 3857
zast. pl. 203 104494
ostat.pl. dálnice 1 9218
ostat.pl. jiná plocha 83 87484
ostat.pl. manipulační pl. 51 66470
ostat.pl. neplodná půda 59 26217
ostat.pl. ostat.komunikace 160 99499
ostat.pl. pohřeb. 1 716
ostat.pl. silnice 7 46370
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 10503
ostat.pl. zeleň 3 725
Celkem KN 1605 6169104
Par. KMD 1605 6169104
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 3
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 132
č.p. rod.rekr 3
č.p. víceúčel 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 22
rozestav. 1
Celkem BUD 198
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 306
spoluvlastník 476

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.06.2012
S-SK GS 1841 25.06.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 20.07.2019 16:01

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.