k.ú.: 787485 - Všetaty - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mělník email: kp.melnik@cuzk.cz
Mladoboleslavská 3671, 27601 Mělník telefon: 315636311 fax:315636301

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3206 - Mělník NUTS4 CZ0206
Obec 535320 - Všetaty NUTS5 CZ0206535320
Pracoviště 206 - Mělník

Obec s rozšířenou působností 2117 - Neratovice
Pověřený obecní úřad 21171 - Neratovice

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 894 4694514
zahrada skleník-pařeniš. 1 64
zahrada 354 158112
ovoc. sad 2 5868
travní p. 25 41486
lesní poz 21 118763
vodní pl. nádrž umělá 3 11222
vodní pl. tok umělý 38 35702
vodní pl. zamokřená pl. 1 21
zast. pl. společný dvůr 6 4036
zast. pl. zbořeniště 9 2607
zast. pl. 751 258636
ostat.pl. dráha 37 207712
ostat.pl. jiná plocha 84 65985
ostat.pl. manipulační pl. 80 66901
ostat.pl. neplodná půda 82 65741
ostat.pl. ostat.komunikace 359 220179
ostat.pl. pohřeb. 3 12275
ostat.pl. silnice 40 67362
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 16443
ostat.pl. zeleň 48 72612
Celkem KN 2841 6126241
Par. DKM 2840 6122856
Par. KMD 1 3385
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 406
č.p. byt.dům 2
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 95
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 3
č.p. výroba 3
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 95
bez čp/če jiná st. 58
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če prům.obj 5
bez čp/če tech.vyb 10
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 17
Celkem BUD 716
byt.z. byt 34
obč.z. byt 6
Celkem JED 40
LV 826
spoluvlastník 1213

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.06.1996
S-SK GS 1:2880 1969 29.09.2006 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mělník.

vypočteno: 20.08.2019 23:19

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.