k.ú.: 787451 - Všestudy u Veltrus - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mělník email: kp.melnik@cuzk.cz
Mladoboleslavská 3671, 27601 Mělník telefon: 315636311 fax:315636301

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3206 - Mělník NUTS4 CZ0206
Obec 535311 - Všestudy NUTS5 CZ0206535311
Pracoviště 206 - Mělník

Obec s rozšířenou působností 2111 - Kralupy nad Vltavou
Pověřený obecní úřad 21111 - Kralupy nad Vltavou

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 357 2189667
chmelnice 3 141
zahrada 102 62929
ovoc. sad 9 51797
travní p. 4 5120
lesní poz les(ne hospodář) 2 1378
lesní poz 3 2965
vodní pl. nádrž umělá 2 5425
vodní pl. tok umělý 1 119
zast. pl. společný dvůr 1 412
zast. pl. zbořeniště 3 2553
zast. pl. 158 59997
ostat.pl. jiná plocha 39 20126
ostat.pl. manipulační pl. 12 6664
ostat.pl. neplodná půda 58 33525
ostat.pl. ostat.komunikace 94 143574
ostat.pl. silnice 14 52569
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 11857
ostat.pl. zeleň 7 3697
Celkem KN 872 2654515
Par. KMD 872 2654515
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 78
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 30
č.p. zem.used 1
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 1
Celkem BUD 156
LV 185
spoluvlastník 261

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.11.2014
S-SK GS 1:2880 1840 21.11.2014 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mělník.

vypočteno: 19.08.2019 01:40

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.